Zaltbommels Kamerkoor

Koorzang van Renaissance tot moderne muziek

Het koor werd opgericht in 1962 draagt sinds 2005 de naam Zaltbommels Kamerkoor.
Ons koor heeft als insteek met amateurzangers op een hoog niveau te musiceren, waarbij plezier voorop staat. Inmiddels is een uitgebreid repertoire opgebouwd met vooral a capella muziek (zonder instrumentale begeleiding) en werken van bekende en minder bekende componisten uit de vroege Renaissance tot nu toe.
Doordat het koor niet kerkelijk gebonden is, staat er zowel geestelijke als wereldlijke muziek op het programma.
We geven regelmatig concerten in de Sint-Maartenskerk, de Gasthuiskapel, Martinuskerk en ’s zomers in de Muziektent op de stadswallen van Zaltbommel, maar ook elders, zoals in kasteel Loevestein. Ook treden wij op bij evenementen, zoals bijvoorbeeld de Vredesweek. Tevens verzorgen wij regelmatig informele concerten in zorginstellingen in de regio.

Dirigent Zaltbommels Kamerkoor Irene Maessen

Het koor staat momenteel onder leiding van Irene Maessen.

Kom je meezingen?

We hebben altijd plek voor nieuwe leden, maar vooral behoefte aan versterking bij de sopranen en tenoren. Je hoeft geen noten te kunnen lezen, maar dat is wel handig. Tenminste eenmaal per jaar vindt een koordag of koorweekeinde plaats op steeds weer een andere inspirerende locatie.

De repetities vinden iedere woensdagavond plaats van 20:00 – 22:00 uur in de koorkerk van de Sint-Maartenskerk.
Tijdens een repetitie ben je van harte welkom om de sfeer in het koor te komen proeven. Neem daarvoor contact op met onze secretaris via zaltbommelskamerkoor@gmail.com Bezoek ook eens een van onze concerten en spreek een koorlid aan, als je zin hebt in zingen.

 

 

Ons laatste nieuws

Zonneliedbijdrage

768 1024 Zaltbommels Kamerkoor

Bij het Zonnelied in Ammerzoden deed mee aan de kerstviering Kind en Vrede. Veel bewoners en hun begeleiders waren aanwezig. Met de bekendste liiederen werd meegezongen.

Lees meer