Zaltbommels kamerkoor

Contact

Wenst u contact met het koor dan kunt u een mail sturen naar: zaltbommelskamerkoor@gmail.com of contact opnemen via het onderstaande formulier.

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Voorzitter                 Hans de Wit
Secretaris                 Iris Povel
Penningmeester     Nico La Rivière
Bestuurslid               Herma Haaksema
Bestuurslid               Annemarie Stegenga
Bestuurslid               Donja van der Waal

Op de jaarlijks te houden Algemene Leden Vergadering besluiten alle leden de organisatie, beleid en visie, waarvan de uitvoering in handen van het bestuur ligt. Het Zaltbommels Kamerkoor is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11068175. Rekeningnummer het Zaltbommels Kamerkoor: NL 18 RABO 0374320888 ten name van Zaltbommels Kamerkoor.