Een lid en concertbezoeker minder

1024 768 Zaltbommels Kamerkoor

Door Groen, een zeer geliefd en trouw koorlid, is overleden. Afgelopen woensdag was haar uitvaart. Op haar eigen verzoek heeft een deel van het koor Finlandia van Sibelius gezongen, samen met haar man en dochter. Door heeft haar hele leven gezongen, en werd in 1982 lid van het Zaltbommels Kamerkoor. Ze heeft er zo’n 35 jaar met veel plezier gezongen, zowel als sopraan als alt. Het werd voor Door te zwaar om op te treden, en uiteindelijk werden ook de repetities een te grote belasting. Maar onze concerten bezocht ze altijd. We zullen haar als koorlid en bezoeker missen.